SKUPINOVÁ SETKÁNÍ

První běh: říjen 2018 – květen 2019. Termíny budou upřesněny.

Šest dvoudenních skupinových setkání v Praze v pravidelných intervalech zakončených jedním pobytovým víkendem mimo Prahu.

Témata šesti dvoudenních skupinových setkání:

 1. Ztráta dítěte jako životní krize. Truchlení jako proces.
 • Workshop
 • Sdílecí setkání
 • Relaxační techniky
 1. Moje zdroje podpory a možnosti v rovině jak mohu pomoci sám sobě.
 • Prožitkový workshop
 • Sdílecí setkání
 • Relaxační techniky
 1. Vztahy v rodině. Přátelé a nejbližší okolí. Zdroje podpory a možnosti podpory v rovině já a moje rodina, mé nejbližší okolí.
 • Prožitkový workshop
 • Sdílecí setkání
 • Relaxační techniky
 1. Moje práce, zaměstnání, profese. Změna žebříčku hodnot. Možnosti podpory v rovině já a společnost.
 • Prožitkový workshop
 • Sdílecí setkání
 • Relaxační techniky
 1. Vina a odpuštění. Komunikační stresy, zátěžové situace a období.
 • Workshop
 • Sdílecí setkání
 • Relaxační techniky
 1. Moje budoucnost, rituály, práce se vzpomínkami.
 • Prožitkový workshop
 • Sdílecí setkání
 • Relaxační techniky
 1. Víkendové pobytové setkání

Krize jako spouštěč kreativity. Motivační besedy. Zahraniční hosté. Arteterapie, muzikoterapie.